Adviestarieven Honorering Volksdansleiding 2017/2018


Stichting Interdans geeft sinds 2009 jaarlijks het overzicht van de adviestarieven uit. Deze tarieven kunnen gebruikt worden voor de honorering van diverse volksdansactiviteiten. De tarieven zullen gepubliceerd worden op de website van de Stichting Interdans
www.stichtinginterdans.nl

Het is een richtlijn waar docenten en besturen van dansgroepen vanuit kunnen gaan in hun onderhandeling over de uurvergoeding van lesactiviteiten.

Deze adviestarieven hebben geen bindend karakter. Zij zijn gebaseerd op uurlonen zoals deze in relevante CAO’s en tarieven van vergelijkbare sectoren zijn vastgesteld voor vergelijkbare activiteiten en op een verwachte loonontwikkeling in het komende jaar.

Voor de periode september 2017 – augustus 2018 Zijn de lonen in de Kunst- en Cultuursector bescheiden aangepast en ook de tariefafspraken van vergelijkbare sectoren zijn de tarieven iets gestegen. De adviestarieven voor de Volksdansleiding volgen deze ontwikkelingen. Wel is geconstateerd dat onze tarieven achter lopen op bijvoorbeeld de amateur koor- en orkestdirigenten. De inflatie was in 2016 slechts 0,3%. Deze is dus nauwelijks van invloed op de tarieven. Om enigszins in te lopen op vergelijkbare sectoren is in de nieuwe adviestarieven dit jaar toch een stijging van 2% (afgerond) toegepast.

 

Indien een docent BTW plichtig is, zijn deze uurtarieven exclusief BTW.

 

Eventueel te vergoeden reiskosten zijn niet in dit tarief opgenomen.

 

Activiteiten:

A =    algemene cursussen en workshops
B =    repetitor voorstellingsgroep
C =    cursussen en workshops door specialisten
D =    kaderactiviteiten 
  <div align="left"></div></div>

1-9-2016   TOT 31-8-2017

Activiteit

A

B

C

D

Adviestarieven p.u:

A1 = €   21,20

A2 = €   29,35

B1 = €   37,65

B2 = €   43,55

C1 = €   38,80

C2 = €   48,25

D   = €   58,85

Opleidingsniveau

niet LCA, SKVR of   MBO Dans gediplomeerd

A1

     

specialist, niet   LCA, SKVR of MBO Dans gediplomeerd

A2

B1

C1

D

LCA /SKVR   Kaderopleiding of MBO Dans gediplomeerd

A2

B1

 

D

LCA/SKVR   Kaderopleiding of MBO Dans gediplomeerd en specialist

A2

B2

C2

D

Dansvakopleiding   (HBO)

A2

B2

 

D

Dansvakopleiding   (HBO) en specialist

A2

D

D

D

1-9-2017 TOT 31-8-2018

Activiteit

A

B

C

D

Adviestarieven   p.u:

A1 = €   21,65

A2 = €   29,95

B1 = €   38,40

B2 = €   44,45

C1 = €   39,60

C2 = €   49,25

D   = €   60,00

Opleidingsniveau

niet   LCA, SKVR of MBO Dans gediplomeerd

A1

     

specialist,   niet LCA, SKVR of MBO Dans gediplomeerd

A2

B1

C1

D

LCA   /SKVR Kaderopleiding of MBO Dans gediplomeerd

A2

B1

 

D

LCA/SKVR   Kaderopleiding of MBO Dans gediplomeerd en specialist

A2

B2

C2

D

Dansvakopleiding   (HBO)

A2

B2

 

D

Dansvakopleiding   (HBO) en specialist

A2

D

D

D