Bibliotheek Stichting Interdans

 

In het verleden heeft de Nevo en haar rechtsopvolgers het LCV, het LCA en Kunstfactor een omvangrijke verzameling boeken over volksdans, dansbeschrijvingen en scripties verzameld. In de LCA periode is deze bibliotheek verder uitgebreid met boeken over andere dansvormen. Bij de overgang van Kunstfactor naar LKCA is al dit materiaal over gedragen aan de Stichting Interdans en deze is voornemens de informatie over deze bibliotheek te digitaliseren en toegankelijk te maken.

 

 

Doelen

*      Digitaliseren van de informatie over de bibliotheek om deze weer toegankelijk te maken.

*      Het in bewaring houden in een systeem waarin de boeken, dansbeschrijvingen , scripties, etc weer te vinden zijn

*      Alle informatie over de gedigitaliseerde informatie vastleggen in een daarvoor speciaal ontworpen database.

*      De informatie uit de database via het Internet toegankelijk maken voor de Nederlandse volksdanswereld.

 

Hier zal in 2015 mee worden begonnen. Mogelijk kan de digitalisering in 2016 worden afgerond.